PREDNOSTI PYD®- SISTEMA za grijanje:

 • VRLO BRZA REGULACIJA temperature: zagrijavanje prostora u najkraćem roku. Toplina pritom ostaje tamo gdje je najpotrebnija: u dnu prostorije, gdje se nalaze ljudi
 • PRILAGODLJIV S VAKOJ SITUACIJI: nevidljiva ugradnja ispod kamena, drvenog podesta, u z i d i l i strop, u novogradnji ili naknadnoj sanaciji
 • NISKE TEMPERATURE u sistemu: ugodna toplina za posjetitelje, zaštita za umjetnine i freske.
 • TIH U POGONU: nema strujanja zraka i zvuka ventilatora
 • PRAŠINA: nema raznošenja prašine kao kod ventilacionih sustava
 • Površinski sustavi za grijanje i hlađenje su do 50% štedljiviji i dokazano ugodniji
  od radijatorskih ili ventilacionih.

  Plants: Slika 1 0d 10

    Plants: Slika

    Plants: Slika


  Brzo zagrijavanje - do 270 W/m2

  Plants: Slika 2 0d 10

  Plants: Slika 3 0d 10

  Baptistički centar, Nürnberg, Njemačka

  Plants: Slika 4 0d 10

   
  Juni 4, 2008

  Novi prospekt za download u pdf formatu

  Download prospekta