PYD®-Alufloor-VHS sistem

za suhu montažu u dvoranama sa elastičnim sportskim podovima

za grijanje i hlađenje prostorija, za montažu u podovima s elastičnom površinom prema DIN 18032 dio 2. Sistem postavljanja sa termovodećim piramidnim limovima, između nosećih letvi poda, za maksimalni učin grijanja odn. hlađenja kod najniže temperature polaznog toka i maksimalne udobnosti. Termovodeće ploče vrlo dobro prenose i jednakomjerno raspoređuju toplinu. Mogući toplinski učin do 100 W/m² i više bez prelaženja maksimalne temperature poda od 29°C. Uključeno osiguranje sistema u garantnom roku kod priznatog osiguravatelja. Sistem se sastoji od sljedećih elemenata:

 • ALUMINIJSKE TERMOVODEĆE PLOČE u veličini rastera za postavljanje između nosećih letvi poda za sportske dvorane
 • FLEKSIBILNA CIJEV 20 x 2 mm u petoslojnoj, kompaktnoj PE RT izvedbi sa ugrađenim slojem za zaštitu od difundiranja kisika, visoko fleksibilna za jednostavno postavljanje, sa CE-certifikatom, u skladu sa normama DIN 16833 i DIN 4721. Zaštita od difundiranja kisika po DIN 4726, sistem je testiran u pogonu u KIWA-institutu (Nizozemska). Ispunjava sve zahtjeve za ISO 10508 klase 4 (podno grijanje, 6 bara) i klase 5 (za povezivanje sa grijačim tijelima, 4 bara).
 • MONTAŽNI LUKOVI za postavljanje i fiksiranje cijevi, koji osiguravaju istomjerni razmak i optimalni radijus cijevi
 • KLIPSNE za fiksiranje cijevi
 • PLAN POSTAVLJANJA s popisom isporučenih jedinica i tabelom postavki za pojedine krugove grijanja.


  Plants: Slika 1 0d 10


  Sportska dvorana, Wain, Njemacka, 2006. god.

  Plants: Slika 2 0d 10

  Plants: Slika 3 0d 10

  Plants: Slika 4 0d 10

  Plants: Slika 5 0d 10

  Plants: Slika 6 0d 10

  Plants: Slika 7 0d 10

  Plants: Slika 8 0d 10

   

  Plants: Slika 9 0d 10

   Plants: Slika 10 0d 10
  Juni 4, 2008

  Novi prospekt za download u pdf formatu

  Download prospekta